Pages

22 Nisan 2013 Pazartesi

Kürk Mantolu Madonna'dan..."Nedense, hayatta bir müddet beraber yürüdüğümüz insanların başına bir felaket geldiğini, herhangi bir sıkıntıya düştüklerini görünce bu belaları kendi başımızdan savmış gibi ferahlık duyar ve o zavallılara, sanki bize de gelebilecek belaları kendi üstlerine çektikleri için alaka ve merhamet göstermek isteriz.Hamdi de bana aynı hislerle hitap etmek ister gibiydi." 

(Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali)

0 YORUM: